wtorek, 13 maja 2014

Ekonomika zapewnienia jakości

Ekonomika zapewnienia jakości

Potrzebną klientowi jakość produktu trzeba określić trafnie: czy potrzebny jest mu samochód szybki, czy luksusowy, czy może ekonomiczny – taki, żeby nim tylko jeździć po zakupy? A może chodzi o ciężarówkę, lub nadzwyczajnie wytrzymałą terenówkę, do pokonania płaskowyżu Altiplano? Zalezienie odpowiedzi na te pytania, to zadanie (niezmiernie ważne) dla działu marketingu, dla tych, co zajmują się analizą rynku, pozyskiwaniem wymagań, analizą biznesową. Podejście agile mówi nawet, że to zadanie po trochu dla wszystkich uczestników projektu. Tę tematykę porusza wielu prelegentów FORUM Jakości.

FORUM Jakości Systemów Informatycznych, Warszawa 13  czerwca 2014

W mojej prezentacji pokażę drugą stroną medalu: jak tę pożądaną jakość produktu osiągnąć jak najsprawniej, jak najefektywniej?

Są metody kosztowne i powolne – sprawdzanie wszystko nadzwyczaj starannie po kilka razy, kontrola jakości powtarzana na kilku poziomach, najmniejszą zmianę analizuje się w nieskończoność, a jej implementację sprawdza intensywnymi testami regresji, upewniającymi, że nie przekradł się jakiś bug. Cel – pożądany poziom jakości – zostanie wprawdzie osiągnięty, ale konkurencja będzie i szybsza, i tańsza.

Na drugim krańcu skali są metody bardzo szybkie i efektywne: kodować jak najprędzej, nie marnując czasu na analizę i projektowanie, testować pobieżnie i trzymać potem kciuki. Uda się – lub nie? Ryzyko jest znaczne, zwłaszcza w branżach, gdzie niepowodzenia są bardzo kosztowne.

Jak wybrać rozwiązanie w danej sytuacji najlepsze? Prezentacja przedstawi to zagadnienie z czterech perspektyw:

1. Jaki udział kosztów zapewnienia jakości jest w projektach optymalny, jaka staranność jest w sam raz?


2. Wśród różnych sposobów zapewnienia jakości, jaki powinien być udział testowania?3. Kiedy najlepiej jest testować? Krzywe Boehma a krzywa Rybera w testowaniu.


4. Testowanie – na ile warto je starannie projektować, a na ile można pójść na żywioł?


 Dodatkowo, dla każdej z tych perspektyw uwzględnione będą różne poziomy oraz strategie ryzyka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz