środa, 26 listopada 2014

Gimbaza testerów

Gimbaza testerów
(fragmenty)

Całość pojawi się wkrótce w http://quale.pl/pl/
Trochę historii
Można śmiało powiedzieć, że nie tylko przestaliśmy być białą plamą na testowej mapie Europy, ale staliśmy się pod wieloma względami ważnym aktorem w tej branży. Ale…
W testerskich okopach
[...] gdzie wobec tego dyskutowane są zagadnienia strategii testowej, jej roli w inżynierii jakości, w zarządzaniu, w udoskonalaniu procesów produkcji i, szerzej, procesów biznesowych? Czyżby w kręgach MBA, PMI, IIBA, PRINCE 2? Niestety, nie, tam mówi się o testowaniu/weryfikacji/walidacji same teflonowe banały [...]
Tester do wszystkiego
Pracodawca kalkuluje więc sobie, że kosztownego inżyniera wymagań / analityka biznesowego zastąpi tańszym testerem, którego w dodatku można będzie wykorzystać jako kozła ofiarnego [...]
Co prawnicy wiedzą o testowaniu?
[...] tak zwane kryteria odbioru, czyli te warunki, które produkt musi spełniać, aby móc uznać, że wykonawca zrealizował swoją część umowy, i ma prawo wystawić fakturę oraz żądać zapłaty [...]
Dyskusja o PKW, czyli festiwal ignorancji
Dyskusja, która wybuchła wokół informatycznych aspektów afery PKW, ujawniła szokujący ogrom powszechnej niewiedzy, czym jest testowanie oprogramowania, ani co można przy jego pomocy osiągnąć [...]
Suchar
Gimbaza testerska nie ma ograniczenia wieku.
Beka
Mania nowości i rozrywki, czyli kompulsja tego, co czterdzieści lat temu nazywano „byciem równym”, a dziesięć lat temu, „byciem cool”, ogromnie utrudnia samodzielne myślenie [...]
Trollowanie
Nie wymyślam, jak rasowy troll, kontrowersji na siłę, żeby mieć okazję zabłysnąć, tylko odnoszę się do sytuacji, która, choć chronicznie utrwalona, jest kuriozalna i zła.
Całość pojawi się wkrótce w http://quale.pl/pl/