czwartek, 8 stycznia 2015

"Testowanie w projektach IT. Techniki" - nowa książka w wydawnictwie "Helion" jesienią 2015

Do połowy maja złożę w Wydawnictwie "Helion" materiały do nowej książki pt. "Testowanie w projektach IT. Techniki". Poniżej, projektowany spis treści. Pojawienia się książki na tynku można więc oczekiwać jesienią 2015.

Testowanie w projektach IT. Techniki

      Patrz również: literatura i źródła
      Patrz również: dla kogo i po co jest ta książka? (po angielsku)

Wstęp – jak korzystać z tej książki
   Czym są techniki testowania?
   Co trzeba umieć, aby dobrze testować?

      Wiedza dziedzinowa   
      Wiedza techniczna   
      Wiedza projektowa i biznesowa   
      Wiedza na temat testowania   
   Dlaczego zdrowy rozsądek nie wystarcza?   
      Tak zwany zdrowy rozsądek: pułapka na naiwnych czy przepustka do raju?   
      Intuicje, heurystyki oraz algorytmy   
      Szkoła eksploracyjna   
      Psychologiczne zasadzki zdrowego rozsądku   
   Kto potrzebuje umieć testować?   
      Testowanie na co dzień   
      Testowanie poza światem IT   
      Interesariusze systemów IT oraz ich udział w testowaniu   
      Testowanie dla VIP-ów   
      Testowanie dla inżynierów wymagań (analityków)   
      Testowanie dla sprzedawców i prawników   
      Testowanie dla programistów   
      Testowanie dla użytkowników 
   Przygotowane do egzaminów ISTQB  
   Testowanie w projektach agile   
   Testowanie oraz wymagania – zapomniane podstawy   
   Źródła wiedzy i sposoby uczenia się   

      Literatura w języku polskim   
      Literatura w języku angielskim   
      Internet, stowarzyszenia oraz konferencje   

Część I: Jak dobrze budować dobre systemy?
   Inżynieria systemów oraz specyfika systemów IT   
   Czym są dobre systemy? Atrybuty jakości   

      Praktyczne definicje jakości – czym dobry produkt jest lepszy od złego?   
      Klasyfikacje atrybutów jakości – od ISO 9126 do HTSM   
      Waga różnych atrybutów jakości   
      Właściwości funkcjonalne i poza-funkcjonalne   
      Właściwości projektowe („ograniczenia”) oraz produktowe   
      Testowanie, jako kontrola i pomoc w zapewnieniu różnych atrybutów jakości   
   Czym jest dobre budowanie? Jakość procesu tworzenia oprogramowania   
      Jakość procesu – miary dojrzałości, inne miary jakości procesu   
      Sprawność, skuteczność i staranność – co się najbardziej opłaca?   
      Zapewnienie jakości a kontrola jakości – optymalny podział   
      Testowanie – formalizm, czy eksploracja?   
      Jakość procesu a jakość produktu   
   Inżynieria jakości, miejsce testowania w inżynierii jakości   

Część II: Zasady testowania
   Historia i różne szkoły testowania   
      Ewolucja inżynierii oprogramowania   
      Zmienne wizje roli i sposobów testowania podczas tworzenia oprogramowania   
      Cztery szkoły testowania – filozofia i praktyka   
      Mody i przesądy w testowaniu   
      Jak będzie wyglądać testowanie za dziesięć lat?   
   Testowanie w projekcie IT   
      Kiedy i jak dużo testować?   
      Testowanie w różnych cyklach tworzenia oprogramowania   
      Testowanie więcej, niż jeden raz   
      Czy tester jest odkurzaczem? Za co odpowiadają testerzy?   
      Kto umie najlepiej testować?  
   Rozwiązywanie dylematów testowania   
      Dylemat niepełnych wymagań   
      Dylemat kurczącego się czasu   
      Dylemat posłańca, niosącego złe wiadomości   
      Dylemat dominacji konstruktorów   
      Dylemat poziomu istotności   
   Narzędzia i automatyzacja w testowaniu   
      Opłacalność: cele, korzyści oraz koszty automatyzacji   
      Rodzaje narzędzi do testowania   
      Metody automatyzacji wykonywania testów   

Część III: Umowa wdrożeniowa i kryteria odbioru
   Rodzaje umów cywilno-prawnych „wdrożeniowych”   
   Specyfikacja funkcjonalna jako załącznik do umowy   
   Kryteria odbioru produktu jako załącznik do umowy   
   Testowanie w kontekście umowy wdrożeniowej   

Część IV: Zasady projektowania i wyboru testów
   Testowanie zależnie od ryzyka - co i jak dokładnie należy sprawdzić?   
      Szacowanie prawdopodobieństwa awarii  
      Szacowanie konsekwencji awarii   
      Skuteczność testów w zapobieganiu awarii   
      Wybór sposobów projektowania testów oraz testów, zależnie od wielkości ryzyka   
  Dookoła projektowania testów   
      Zrozumieć i zanalizować   
      Wymyślanie, opisywanie, wykonywanie i raportowanie testów – ile to czynności?
      Kto i kiedy wymyśla testy?   
      Przypadki testowe, scenariusze, dane… meandry terminologii testowej   
      W jakiej formie, i jak szczegółowo opisywać testy?   
      Śledzenie powiązań testów, wymagań oraz bugów   
      Techniki projektowania, a techniki wykonywania testów
   Różne podejścia do projektowania testów   
      Heurystyki projektowania – tak zwane testy na podstawie doświadczenia  
      Testy techniczne i testy biznesowe   
      Testy fachowca i testy ignoranta   
      Różne cele testów - testy wspierające i testy łamiące   
      Testy na podstawie modeli   
      Inne dziwne nazwy i co się za nimi kryje   

Część V: Techniki projektowania testów
   Listy kontrolne i inne testy zgodności dokumentacji w języku naturalnym   
   Testy statyczne diagramów i grafów   
   Testy formuł matematycznych  
   Testy statyczne kodu źródłowego  
   Testowanie na podstawie wymagań  
   Różne drogi przejścia przez testowany system   
   Grafy – testy według modeli grafów i miary pokrycia testowego  
   Testy według diagramów czynności (activity diagrams)   
   Testy według diagramów przypadków użycia (use case diagrams)  
   Testy według diagramów przejść stanów (state chart diagrams)  
   Testy według diagramów komunikacji (communication diagrams
   Testy według diagramów sekwencji (sequence diagrams)  
   Testy według diagramów czasowych (timing diagrams)
   Testy według diagramów przeglądu interakcji (interaction overview diagrams)  
   Testy według diagramów klas i obiektów (class and object diagrams)   
   Testy według diagramów wdrożenia (deployment diagrams)   
   Testy według pozostałych diagramów UML   
   Testy według diagramów BPMN   
   Testy według diagramów przepływu sterowania (control flow diagrams)  
   Testy według „diagramów torów pływackich” (swim lane diagrams)   
   Testy według diagramów składniowych (syntax diagrams)   
   Testy według diagramów przepływu danych oraz diagramów kontekstowych   
   Testy według diagramów związków encji   
   Testy według modelu rozkładu wartości danych: klas równoważności i wartości granicznych
   Testy związków logicznych (według tabel decyzyjnych)  
   Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka w testowaniu   
      Testowanie parami
      Testowanie przy pomocy drzewa klasyfikacji   
   Testowanie systemów krytycznych dla bezpieczeństwa  
   Specjalne testy dla systemów czasu rzeczywistego   
   Projektowanie testów użyteczności   
   Projektowanie testów wydajności   
   Projektowanie testów niezawodności   
   Projektowanie testów odporności   
   Szacowanie skuteczności technik i wybór odpowiedniej techniki   
      Oszacowanie względnej skuteczności technik projektowania testów   
      Czynniki kosztów zastosowania techniki projektowania testów   

Dodatek: Heurystyczna metoda doboru technik projektowania testów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz