piątek, 17 lipca 2015

Zdjęcia z FORUM RE-Challenge (wreszcie)

O, <tutaj>!


Piąty tydzień szkoleń bez przerwy i nagranie na pociechę :-)

Uff.

Wymagania w agile (Warszawa), Testing BPM (Praga), Testing Safety-Critical (Praga), BPM z uczestnikami z ciekawej instytucji Europol (Londyn), Certyfikowany Scrum Master (Kraków), teraz 4 dni "Kierownik Testów wg sylabusa zaawansowanego ISTQB" (ten łamaniec językowy to po to, żeby... Sami Wiecie Czemu) w Warszawie, a od poniedziałku "Certyfikowany uczestnik zespołu agile scrum" (Warszawa). Nie mam czasu pisać na blogu, bo i wydawnictwo mnie pogania ;-)

W środek tego maratonu zdążyłem jeszcze wrzucić drezyny kolejowe w Bieszczadach i krótką wizytę na Przełęczy Użockiej na Ukrainie :-)

Na ochłodę film i monodram z moim udziałem ("Testowanie na podstawie ryzyka") ze świetnie zorganizowanej konferencji "QualityExcites":



Pozdrawiam :-)

PS. Testowanie na podstawie ryzyka, a nie "w oparciu o ryzyko", tak samo jak wymagania dla systemu, a nie "wymagania na system". Ja rozumiem, że języki się zmieniają, ale chluby nie przynosi nikomu, znajdować się w pierwszym szeregu tych zmian i kopiować pomyłki jakże zawsze licznych... pomyłkowców (tak, to prawda, te pomyłki stają się z czasem normą, tak jak z nawozu wyrasta nowa trawa...).

Szczególnie cenię sobie zawrotną karierę określenia "w okolicznościach przyrody", które staje się normą, ba! - wręcz wykwintnością językową, a wzięło się z CELOWO BŁĘDNEGO, celowo sarkastyczno-ironicznego tekstu w niezapomnianym filmie "Rejs", wygłoszonego przez Jana Himilsbacha. Ha, ha!


czwartek, 9 lipca 2015

Verhofstadt przedstawił klarowną listę

Verhofstadt przedstawił klarowną listę reform, które muszą zostać dokonane: 
  • 1) konkretne propozycje, jak pozbyć się klientystycznego systemu. I konkretne narzędzia do walki z korupcją
  • 2) mapa drogowa rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć sektor publiczny („musimy zobaczyć dokładną liczbę pracowników służby publicznej, którzy nie zostaną zastąpieni nowymi”)
  • 3) prywatyzacja państwowych banków
  • 4) otwarcie rynku pracy i zamkniętych zawodów z myślą o młodym pokoleniu
  • 5) ukrócenie przywilejów właścicieli statków, wojskowych, kościoła prawosławnego oraz partii politycznych
:-)

Są jeszcze ludzie, którzy myślą - to dobrze :-)

poniedziałek, 6 lipca 2015

Ludobójstwo, czy zabójstwo kultury?

Na tle innych pogańskich systemów religijnych Europy, religia Słowian jest jedną z najsłabiej zachowanych. W efekcie zderzenia kultury słowiańskiej z chrześcijańską, od VI wieku następował stopniowy proces wypierania pierwotnych wierzeń przez chrystianizm, ostatecznie zakończony na poziomie państw wraz z podbojem Połabia przez Niemców (XIII wiek), zaś na poziomie wierzeń prywatnych około XV-XVI wieku. Pewne relikty religii pogańskiej przetrwały w folklorze do dziś, choć forma i skala tego zachowania budzą liczne wątpliwości, a oparte na nowoczesnych metodach badań religioznawczych (np. morfologia świętości Mircei Eliadego, indoeuropeistyka Georges'a Dumézila) wnioski rzadko uzyskują powszechne uznanie.
Choć ludy słowiańskie oraz powiązane z nimi systemem wierzeń, a prawdopodobnie także etnogenezą ludy bałtyjskie zamieszkiwały gigantyczne połacie Europy (większość terenów na wschód od Łaby, z wyłączeniem terenów zajętych przez Węgrów i ludy koczownicze), nie zachował się żaden spójny przekaz opisujący ich wierzenia. Wprawdzie chrystianizacja Słowian trwała kilkaset lat, a do jej celów przygotowywano misjonarzy, czy wręcz całe konwenty czy biskupstwa, nie przyniosło to jednak rezultatu w postaci szerszej charakterystyki zwalczanego kultu. Nie zachował się odpowiednik Eddy służącej dziś do rekonstrukcji religii Germanów, a tym bardziej rodzime źródła pogańskie podobne do skandynawskich sag. W efekcie religię Słowian i ich mitologię rekonstruować można jedynie w oparciu o lakoniczne wzmianki w obcych źródłach kronikarskich lub późniejszych o przynajmniej kilkadziesiąt lat od momentu chrystianizacji źródłach rodzimych. Najczęściej są to krótkie relacje mające na celu przedstawienie swego rodzaju ciekawostek lub szkalowanie pogańskiego, bałwochwalczego kultu.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_S%C5%82owian