wtorek, 24 listopada 2015

RE-Challenge 2016 - "Call for Papers"!

II Forum Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej "RE-Challenge 2016", które odbędzie się 19-20 maja 2016, opublikowało swój "Call for Papers". Zgłaszajcie się i przekażcie tę wiadomość innym :)


piątek, 6 listopada 2015

RE@Agile


IREB zaczęło budować nowy moduł certyfikacji, który stworzy pomost między metodykami agile, a z inżynierią wymagań.


W tym module IREB pokazuje, że nie ma żadnej sprzeczności między inżynierią wymagań, a podejściem agile. Integracja inżynierii wymagań z procesami agile, ma na celu wsparcie tworzenia oprogramowania w trwały i skuteczny sposób: efektywne budowanie dobrych programów, spełniających pragnienia i potrzeby użytkowników.

Moduł pokaże specjalistom inżynierii wymagań, jak stosować znane techniki inżynierii wymagań w kontekście agile. Specjaliści agile dowiedzą się zaś, że zasady agile są w pełni odpowiednie w inżynierii wymagań, a także, jak praktyki agile korzystnie uzupełniają techniki inżynierii wymagań.

Informacja o przebiegu procesu tworzenia tego modułu będzie regularnie podawana przez IREB.

Sylabus i egzaminy RE@Agile będą udostępnione na rynku szkoleń latem 2016 roku.