sobota, 26 grudnia 2015

Pytanie do SJSI

Mam pytanie do SJSI... i myśl, czemu nikt go nie zadał wcześniej? Jak rozliczane są pytania egzaminu na certyfikat zaawansowany ISTQB?
 
Zadałem poniższe pytanie. A teraz zadaję to pytanie SJSI: jakie zasady obowiązują?

Concerning ISTQB CTAL exams, there is an unclear point, to which there is no answer to be found. Therefore, I kindly request you to clarify the following:

For those questions, to which TWO or THREE statements from the list constitute the right answer, what is the algorithm for calculating the number of points scored?
 

Examples:

If the choice of THREE statements is required, and the questions yields three points, and the examinee chooses only one correct one, and does not make the second and the third choice, then does she or he receive 0 or 1 point?
 

If the choice of THREE statements is required, and the questions yields three points, and the examinee chooses only two correct ones, and does not make the third choice, then does she or he receive 0, 1 or 2 points?

I presume, that when the choice of THREE statements is required, and the questions yields three points, and the examinee chooses two correct ones, and one incorrect, she or he receive 0 points.

In other words, if you are sure about two statements, but unsure about the third one, what is the right strategy for the examinee:

        (A) choose a probable third option, or
        (B) abstain from choosing it?

Strategy (A) is the only correct one, provided the answer to my question 2. above is "zero points", otherwise the examinee may choose between strategies (A) and (B), as both make sense.


Dostałem na nie następujące odpowiedzi:

Hi Bogdan, this is indeed an issue for clarification by the Exam WG. I have redirected your mail to Carol.

Te reguły są wyjaśnione w dokumentach egzaminacyjnych ISTQB. Na ich stronie są zasady punktacji.

[Mój komentarz: na portalu ISTQB są, owszem, pliki "Advanced Level Exam Information Sheet" oraz "ISTQB - 2012 Advanced Level Syllabi Exam Structure and Rules", ale żaden z nich pożądanej informacji nie zawiera]


Hi Bogdan,

If your board applies partial marking for multiple-answer (pick-n) questions, these are the rules as to how the marks are assigned. You need to check with your local board though as some boards were strongly opposed to partial marking and may not apply these rules (hence the reason it isn't in any public documents).Carol

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz