sobota, 21 kwietnia 2018

Non omnis agile, albo: testare necesse est!

Non omnis agile, albo: testare necesse est!

"Dziś możemy dokładnie obliczyć, w jaki sposób statek powinien być zaprojektowany, aby być zdatnym do żeglugi. W siedemnastym wieku użyto tabel wymiarów, o których sądzono, że dobrze sprawdzały się w przeszłości. Ze współczesnych dokumentów wiemy, iż plany statku Vasa zostały zmienione, gdy prace przy jego budowie już trwały.

Król zażądał większej niż zwykle liczby dział na pokładzie. Oznaczało to, że wymiary okrętu nie były przystosowane do nowych wymagań, a jego budowniczowie nie czuli gruntu pod nogami."

Dodajmy, że po zbudowaniu kadłuba przeprowadzono testy stabioności: kikudziesięciu robotników portowyw biegało z jednej burty na drugą, żeby go rozhuśtać. Test przerwano, obawiając się... wywrócenia konstrukcji, a Henrim Hybertsson, główny inzynier, westchnął wtedy "Szkoda, że nie ma tutaj króla". Jak pisze "Chaos Report": kontakt z interesariuszami projektu... jest ważny